Equip

Les persones són l’actiu més important d’una empresa i és per això que ARBER SURGICAL, S.L. està constituïda per professionals amb l’experiència necessària per aportar valor en el sector de la distribució de material quirúrgic.

Tots els nostres treballadors treballen d’acord amb els valors que l’empresa transmet com el compromís, la confiança, la responsabilitat, l’honestedat,
l’esforç, la qualitat i la innovació.